ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 
Home
Το περιοδικό
Δωρεάν Κωδικός
Εγγραφή Μέλους
Επικοινωνία 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Είσοδος Μέλους
Ημερήσια Ενημέρωση
Αναζήτηση
Βοήθεια
Εξοδος
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015  
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ WWW.ERGATIKI-ASFALISTIKI.GR

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πρόσφατες Ενημερώσεις στην Εργατική Ασφαλιστική Νομοθεσία

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ Ε.Ε. Η ΕΚΤΟΣ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/223/, (2015-06-04) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Α11/142/, (2015-06-16) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/75/, (2015-06-19) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Σ86/7/, (2015-06-12) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Ε41/104/, (2015-06-10) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Εγκ. ΟΑΕΕ 9/, (2015-06-10) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΑΣ 2015, Εγκ. ΟΑΕΕ 11, (2015-06-25) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΕΡΓΟΣΗΜΟ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, Εγκ. ΙΚΑ 27/, (2015-06-22) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ ΤΟ1/652/1/, (2015-05-26) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΕΑ-ΤΑΠΙΛΤΑΤ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ ΤΟ1/652/2/, (2015-05-26) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Δ.Α. 2/2015, Π.Κ. 4, (2015-04-30) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΜΕΛΗ ΕΤΙΤΑ & ΕΙΤΗΣΕΕ), Δ.Α. 4/2015, Π.Κ. 7, (2015-05-22) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΜΕΛΗ ΕΙΙΡΑ), Δ.Α. 1/2015, Π.Κ. 6, (2015-05-04) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Δ.Α. 1/2015, Π.Κ. 1/, (2015-03-10) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Δ.Α.3/2015, Π.Κ. 5, (2015-04-30) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Α02/1102/57/, (2015-05-21) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , Σ.Σ.Ε. 6/4/2015, Π.Κ. 2/, (2015-04-07) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, Σ.Σ.Ε. 30/3/2015, Π.Κ. 3/, (2015-04-07) ...

[ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΞΕΝΕΣ) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, Σ.Σ.Ε. 3/4/2015, Π.Κ. 1/, (2015-04-06) ...

[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, Γεν. Εγγρ. ΙΚΑ Α42/4/, (2015-05-05) ...

Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη
Όνομα χρήστη:

Κωδικός: 
Χρήσιμες Συνδέσεις
Υποβολή Α.Π.Δ. Ι.Κ.Α
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Ι.Κ.Α.
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)
Ο.Ε.Ε. (Εργατική Εστία)
Ο.Ε.Κ (Εργατική Κατοικία)
ΤΣΜΕΔΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Έλεγχος ΑΦΜ
Επαλήθευση ΑΦΜ./VIES
Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. Φορολολογίας Εισοδήματος, & VIES
Υποβολή Δηλώσεων Intrastat

Υπουργεία
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ανάπτυξης
Δημόσιας Τάξης
Δικαιοσύνης
Εθνικής Άμυνας
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Εμπορικής Ναυτιλίας
Εξωτερικών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Μακεδονίας Θράκης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τουριστικής Ανάπτυξης
Πολιτισμού
`
 
ΑΘΗΝΑ: Πατησίων 337, 11143, ΤΗΛ: 210 2014089, 210-2012270, FAX:210-2289638
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 21, 54624, ΤΗΛ: 310-243720, 310-243721
Web Design & Support :
Comart S.A.